Online kurslar, pratik birer öğrenim aracı olarak son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Bugün artık internet ortamında, içeriği dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından hazırlanmış kurslara katılarak birçok farklı konuda eğitim almak mümkün. Hatta bu kurslara katılan öğrenciler, belirli bir ücret karşılığında dilerlerse sertifika sahibi de olabiliyorlar. Sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarım üzerine internetten erişilebilecek 10 ücretsiz kursu derledik. 128344

1. Philadelphia University’den Principles of Sustainable Design 

Kurs, sürdürülebilir tasarım ilkelerine dair derin bir anlayış geliştirmek için gerekli temel bilgileri sunuyor.

2. Philadelphia University’den Practices for Sustainable Architecture 

Bu kursta öğrencilere LEED, Integrated Project Delivery ve yeşil inşa yöntemleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Kurs kapsamında ayrıca, eko-bölge, eko-köy gibi kavramlar tartışılarak geleceğin sürdürülebilir tasarımı masaya yatırılıyor.

3.University of Tokyo’dan Sustainability Science – A Key Concept for Future Design

Bu kursta, Japonya’da ya da dünyanın çeşitli bölgelerinde, sürdürülebilirlik bilimi üzerine geliştirilmiş teorik konseptleri ve pratik uygulamaları görmek mümkün.

4. TU Delft’ten Sustainable Urban Development

Kurs, küresel kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarını çözmede neden şehirlerin bu kadar önemli olduğunu göstermeyi ve yarının şehirleri için bugün neler yapılabileceğini tartışmayı amaçlıyor.

5. UNSW Sydney’den Re-Enchanting the City: Designing the Human Habitat

Bu kurs, şehir düzenlemesinin disiplinlerarası doğasına bir giriş niteliğinde. Kursta özellikle Sydney’nin Central Park projesi ele alınıyor.

6. University of British Columbia’dan Ecodesign for Cities and Suburbs

Kurs, gerçek örnekler üzerinden ekolojinin nasıl kentsel tasarıma rehberlik edebileceğini; böylelikle çevresel felaketlerin önlenebileceğini ve insanların yaşam seviyelerinin yükseltilebileceğini göstermeyi hedefliyor.

7. ETH Zurich’ten Future Cities

Bu kursta sürdürülebilir tasarımın önkoşulu olarak şehirdeki insanları, unsurları, fonksiyonları, ölçekleri ve dinamikleri anlamanın önemine değiniliyor.

8. ETH Zurich’ten Smart Cities 

Kurs kapsamında verilerin; tasarımda, sürdürülebilirlikte ve geleceğin şehirlerinin daha iyi bir seviyeye ulaştırılmasında nasıl önemli bir rol üstlendiği gösteriliyor.

9. TU Delft’ten Urban Design for the Public Good: Dutch Urbanism

Kurs, temel olarak Hollandalıların şehir planlama yaklaşımlarına ışık tutmayı hedefliyor; sosyal ve çevresel sorunlar için ürettikleri tasarım çözümlerini konu ediniyor.

10. University of Pennsylvania’dan Designing Cities

Kurs; ‘Bugünün şehirleri nasıl gelişti?’, ‘Şehirleri şekillendiren fikirler ya da şehir planlamasında kullanılan araçlar neler?’, ‘Sürdürülebilir şehirler yaratmak için ne yapmalı?’, ‘Bilgi çağında şehirler’ gibi şehir planlamasının farklı yönlerini konu ediniyor.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER