KIYIBOYUNDA İDEAL KONUT TASARIMI YARIŞMASI

0
640

Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı Poster A1

ADANA GÜNEY ROTARY KULÜBÜ

“Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı”

ÖĞRENCİLER ARASI

 MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, Adana kentinin hak ettiği değişim ve dönüşümün temellerine örnek oluşturabilecek ideal konut alternatiflerini elde etmektir.

Bu temel amaçtan yola çıkarak;

 • Kentin iklimsel, kültürel ve çevresel kazanımlarını önemseyen, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımları ile günümüz mimarisine de ışık tutabilecek çözümlere ulaşmak,
 • Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hem ulusal, hem de uluslararası mimarlık ortamında rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın yaratılmasını desteklemek hedeflenmiştir.

 

 1. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, iklimsel verilere uygun, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde belirlenmiş olan alanda ideal konutlara ait mimari proje fikirlerinin elde edilmesidir.

Yarışmada seçilen örnek alan, imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup Seyhan İlçesi, ‘Sümer Mahallesi – DSİ” sulama kanalının kuzeyinde yer almaktadır (Bkz. Şartname Ek. 1).

 

 1. AÇIKLAMALAR

3.1.  İmar Durum Bilgisi : 

Toplam proje alanı; 14.000 m(1,2 ha) dir.

TAKS  (Taban Alan Katsayısı) = 0.40   –  Bina oturum alanı en fazla:  5.600 m2

KAKS  (Kat Alanı Kat Sayısı) (E = 1,00)  Toplam inşaat alanı 14.000 m2 x 1.0 :  14,000 m2

(Çatı katı, asma kat, servis amaçlı kullanılan bodrum kat, kapalı otopark yangın merdiveni ve asansör gibi binanın ihtiyacı olan bölümler KAKS hesabı dışındadır).

Hmax (Binanın imarda belirtilen azami yüksekliği) = Serbest

– Çekme mesafeleri:  Tüm cephelerden 5 m.,

-Yapı nizamı; serbest, yoğunluk esasına göredir.

Yarışmacıların verilen yapı adasını, tek parsel olarak kabul etmeleri ve projelerini bu şekilde geliştirmeleri beklenmektedir.

 3.2. Proje İhtiyaç Programı:

Konutlar:   

1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere dört farklı büyüklükte tasarlanacaktır, bağımsız bölüm adedi tasarımcıya bırakılmıştır ancak dairelerin dengeli bir dağılım göstermesi ve seçilen daire türlerinin gerekçelerinin açıklanması beklenmektedir (belirlenecek konseptlere göre kendi içinde iki-üç katlı, stüdyo daire veya loft tipi olarak da olarak da tasarım yapılabilir).

Ortak  Alanlar:

-Giriş, danışma,  güvenlik birimi

-Kafeterya / Mini market

-Kreş

-Spor Salonu – Sauna

-Depo / Kiler olanakları

-Açık ve kapalı yüzme havuzları

-Açıkhava sineması, amfi tiyatro ya da cep sineması

-Açık-Kapalı otopark (her daire için en az 1 araçlık otopark alanı sağlanmalıdır),

-Hobi bahçeleri, barbekü alanı

-Açık ve yarı açık teraslar,  sanat ve etkinlik alanları

-Çocuk oyun alanları

-Yürüyüş parkurları,  su öğesi kullanılarak oluşturulan çeşitli rekreasyon alanları, spor ve organik tarım alanları, vb. Ortak alanlar tasarım konseptine göre geliştirilebilir.

 

 

3.3. Çalışma Kapsamında Tasarımcılardan Beklenenler

Farklı statüdeki bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel gereksinimlerine cevap verebilen, bir yaşam çevresinin yaratılması amacı taşıyan konut tasarımında yarışmacılardan beklenenler aşağıda açıklanmıştır. Bunlar;

 • Bölgenin fırsatları, güçleri, tehditleri, zayıflıkları vb. analizler doğrultusunda sorunlara ve gereksinmelere çözüm önerileri getirme
 • Fiziksel çevreye (yön, manzara vb. gibi çevresel özellikler), iklime (sıcak-nemli iklim tipine uygun biyoklimatik tasarım), topografya verilerine uyumlu olma,
 • Kimlik ve çevresel estetik kazandırma,
 • Kullanıcıların sosyalleşmesine ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmesine olanak sağlama, mekân tasarımında değişik düzenlemelere ve kullanımlara olanak verebilen esnek tasarım vb. uygulamalar ile mekân zenginliğini sağlama
 • Güneş, rüzgâr vb. alternatif doğal kaynaklar ile geri dönüşümlü malzemelerin kullanımının yanı sıra, enerji, su vb. tasarruf sağlayacak sürdürülebilir ve çevre dostu önerileri tasarıma dâhil etme,
 • Ulaşılabilirlik ve engelli standartlarına uygun çözümler üretme,
 • Deprem ve afet risklerine karşı güvenli planlama standartlarını yerine getirme
 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 • Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olmak ve MİM 315 Mimari Proje 5 ya da MİM 316 Mimari Proje 6 dersini almak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

-Yarışmaya katılmak isteyenler, 27 Şubat 2017 tarihi, mesai bitimine kadar Mimarlık Bölümü Sekretaryasına başvurarak kayıt yaptıracaklardır.

-Yarışmaya bireysel katılım zorunludur. Grup halinde katılım kabul edilmeyecektir

-Bu şartlara uymayanlar, projelerini teslim etmiş olsalar da, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

 1. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Oral KORURLAR                     Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı

Dilem KUZUCU                       Güney Rotary Kulübü Üyelik Komitesi Başkanı

 ASIL JÜRİ ÜYELERİ:

 1. Duygu Saban Doç. Dr. Mimar, Çukurova Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı

(Jüri Başkanı)

Zeydan KARALAR                   Seyhan Belediye Başkanı

Ozan Veli TÜZÜN                   Mimar, Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı

Emir MANSURİ                       Y. Mimar, Rtn.

Melih AKINCI                                     Mimar, Rtn.

 YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

Tolga TAŞKIN                          Mimar, Rtn.

Murat ULAŞ                            Mimar, Seyhan Belediyesi KUDEB Birim Sorumlusu

RAPORTÖR:

Kasım Çelik                                Mimar, Çukurova Üni. Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi

 1. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 “Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı”na ilişkin tüm veriler, “Yarışma Şartnamesi” içinde yer almakta olup, Raportör Arş. Gör. Mimar Kasım ÇELİK’ ten alınacaktır.  Şartname içindeki bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Yarışma Şartnamesi

 • İhtiyaç programı,
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,
 • 1/1000 ölçekli hâlihazır harita,
 • Yarışma alanı ve yakın çevresine ait uydu fotoğrafı,

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 Projenin kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının işleyişini açıklayan analiz, diyagram ve açıklamalar ile kanaldan siluet.

 • 1/500 Ölçekli Vaziyet Planı: Alanın yakın çevre ilişkileri, yapı ana işlevlerinin girişleri ve servis girişleri belirtilmelidir.
 • 1/100 Ölçekli, Tefrişli Tüm Kat Planları: Tekrarlayan katlar çizilmeyebilir. Planlar aynı bakış yönünde (kuzey) çizilmelidir.
 • 1/100 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.
 • 1/500 Ölçekli Maket: Projenin kütle oranlarını, doluluk boşluklarını ve arazi kullanımını anlatacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • 1/200 ölçekli Yakın çevreyle ilişkileri gösteren Zemin Kat Planı: 4-5 adetlik konut gruplarını içine alacak şekilde ve kafe/büfe, mescit, okul, park vb. sosyal – ticari alanların yapı girişleri, bahçe, sokak ve birbirleri ile ilişkilerini, oluşturdukları dokuyu anlatacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yeterli sayıda, projenin özgün yanlarını yansıtan iç ve dış 3 boyutlu çizim ve görseller
 • Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.
 • Açıklama Raporları: Sadece, mimari açıklama raporundan oluşacaktır.

Mimari Açıklama Raporu:

Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten (grafik anlatımlar aracılığı ile) tasarım ana fikirlerini ve strüktürel kurguyu ifade eden tüm açıklamalar pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca, daha fazla açıklama içeren bir dosya mimari açıklama raporu olarak verilecektir. Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin ışığında, projenin ele alınışındaki yaklaşımlar belirtilmelidir. Yapı ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi ve malzeme seçimleri tanımlanmalıdır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli :

3 adet düşey A-0 normunu aşmamak şartıyla sunum serbesttir. Sergilemeye uygunluk açısından, paftalar dikey olarak kullanılacak ve bütün paftalarda, paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca, vaziyet planı altında toplam inşaat alanı, her paftada bütün kat planlarının altında ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine, o paftadaki binaların toplam alanları (m2) olarak verilecektir. Paftaların sağ üst köşesinde 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır.

Dijital Olarak İstenenler:

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD’ye kayıt edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında).

KİMLİK ZARFI

Zarf aşağıda tarif edildiği şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

 • Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten “Katılım Tutanağı” (Bkz. Ekler),
 • Yarışmacının/yarışmacıların adı ve soyadını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,
 • İletişim adres, mail ve telefonları,

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler, jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları, “derece” ve “mansiyon” kazanmamış olsalar dahi, jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

 1. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

Proje paftaları, raporlar, maket ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde olmalıdır.

Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ile “Adana Güney Rotary Kulübü – Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı” ibaresi yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

 1. SORU SORMA VE CEVAPLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe kadar    yarışma raportörlüğüne ileteceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacılara e-posta ile gönderilecektir.  Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

 1. YARIŞMACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ESASLAR

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” esaslarına uymayanlar,
 • Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,
 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,
 • Zamanından geç teslim edilen projeler.
 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı:  20 Ocak 2017

Son soru sorma tarihi:  10 Mart 2017

Yanıtlarının ilanı:  17 Mart 2017

Proje teslim tarihi:   06 Nisan 2017,  Saat 17:00

Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi:  07 Nisan 2017

Kolokyum ve ödül töreni:  Yarışma sonuçlarının ilanı sırasında açıklanacaktır.

 ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Yarışmacılara verilecek ödüller, en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen altmış (60) gün içinde, ilgililerine teslim edilir.

 

 1. Ödül: İtalya Seyahati + 2.000,00 TL

 

 1. Ödül: İtalya Seyahati + 1.500,00 TL

 

 1. Ödül: İtalya Seyahati + 1.000,00 TL

 

 1. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek projeler, yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

Proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebilecektir.

 1. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları, “Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü” tarafından ilan edilecektir.

 1. SERGİ

Projelerin sergileneceği yer, yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

 1. KOLOKYUM YERİ ve TARİHİ

Kolokyumun yapılacağı yer, yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER