PROJE RAPORU

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Sorunlu bir alanın iyileştirilmesi ve kente yeni kentsel alanlar kazandırılması, sadece mekânsal bir
dönüşüm ile sağlanamaz. Genel tasarım prensipleri oluşturulurken dönüşümün sosyolojik, çevresel ve ekonomik boyutları da göz önüne alınmalıdır.

Tasarımda bölgede yaşayanların alışkanlıkları göz ardı edilmemiş, sosyal, kültürel ve ticari etkinliklerin yer aldığı bir omurga içindeki mahalle mekânsal olarak yeniden planlanmıştır. Mahallenin mekânsal olarak korunması,sosyolojik açıdan çevre ve komşuluk ilişkilerinin zarar görmemesini sağlar.

PROJE ÇIKIŞ FİKRİ

İlke; Kentsel tasarımın mimari planlamadan ve mekan kurgusundan bağımsız olamayacağı düşüncesinden hareketle ,hem genelden birime hem de birimden genel planlamaya yönelik kent planlama anlayışı ilkesi benimsenmiştir.

Fikir; Döşeme Mahallesi Cumhuriyet dönemininilk yıllarında Şehir Plancısı Herman Jansen tarafından işçi mahallesi olarak gridal sistemde işçi sınıfı için tasarlanmıştır. Mahallede yaşayıp,mahallenin batısında bulunan Milsan Mensucat fabrikasında çalışan işçi kesimin izlerini bir nebze olsun koruyanabilmesi proje amacıdır.Bu amaç doğrultusunda Milsan Mensucat Fabrikası’nın Ana Giriş kapısı ODAK alınmış ve tasarım tamamıyla bu fikir üzerine şekillenmiştir.

Odak fikrine paralel akslardan yola çıkarak odağın güneyinde konut,okul ve kütüphane kuzeyinde ise konut,ticari birimler ve sosyal alanlar tasarlanmıştır. Tasarlanırken 18 adet tescilli yapı restore edilerek korunmuş ve işlevlendirilmiştir.İşlevleri 4 ‘e ayrılmaktadır.
Bunlar;Okul,Kafeterya,Otel,Konut.

ULAŞIM

Genel ulaşım kurgusunda mahallenin çeperindeki ana arterlerin fazla oluşundan dolayı oluşan sertlik ulaşım planlaması ile yeniden ele alınmış, ana yol,toplayıcı yol,ara yollar ile ulaşım kademelenmesi sağlanmıştır.

Cumhuriyet Caddesinden mahalleye iki adet ikinci dereceden yol, D400 karayolundan bir adet ikinci dereceden yol, 60064. Sokaktan da bir adet ikinci dereceden yol alınarak mahalle içerindeki ulaşım
çözülmüştür. Ayrıca mahalleden geçen Karaisalı Caddesinin battıçıktısı korunmuştur.

Döşeme mahallesinin kuzeyindeki mevcutta bulunan Cumhuriyet Caddesine paralel doğrultuda devam eden ve orada D400 karayoluna bağlanan bir ana ulaşım aksı önerilmiştir. Bu ana ulaşım aksından ara yollar ile konutlara ulaşım sağlanmıştır. Aynı zamanda mahallenin batısında yer alan 60064. Sokaktan bir ara yol ile konutlara, okula ve sosyal alanlara ulaşım sağlanmıştır.

Mahallenin güneyindeki D400 otoyolu kaynaklı gürültüyü önlemek için yoğun olarak ağaçlandırma
yapılmıştır.

TASARIM
Mevcut yapı adalarında konut bloklarının birbirine sırt dönmesi ile oluşan kullanılmayan arka bahçeler ortaya çıkar. Öneri tasarımda; kullanılan, içinden geçilen, bina ve konut girişlerini de sağlayan iç sokaklı bir konut tipolojisi önerilmiştir.
Tasarımda, Lineer Blok konut tipolojisi önerilmiştir. Bu tipoloji hem görsel hem ulaşımsal ilişkileri kesmemekte, topografya içinde yaya akışını engellemeden alan içindeki rüzgarı keserek tamamen güney cepheye yönelmektedir. Bu tipolojinin sağladığı esnek büyüme ve gelişme olanakları, alan içinde esnek dönüşüm modeline imkan vermektedir.
Genel tasarım prensibi olarak topoğrafyaya paralel iki lineer yaya ulaşım aksı oluşturulmuştur. Bu aksa takılı konutlar, butik oteller, mağazalar ve kafeterya birimleri planlanmıştır. Ticari birimlerin arkasında kalan iç bölgelerdeki tescilli yapılar yeşil alanlarla bütünleştirilip konut alanı olarak korunmuştur.
Bölgenin otopark ihtiyacı toplayıcı yollar üzerinde kısa süreli kılçık tipi otopark cephleriyle hem ticari birimlerin hem de konutların müsait otoparkları karşılanmıştır. Konut alanlarına giden ara yollar üzerinde misafir otopark cepleri önerilmiştir. Konut parselleri için de hem açık hem kapalı otoparklar bulunmaktadır.
Kentsel tasarımın mimari planlamadan ve mekan kurgusundan bağımsız olamayacağı düşüncesinden hareketle ,hem genelden birime hem de birimden genel planlamaya yönelik kent planlama anlayışı ilkesi benimsenmiştir.

sunumVaziyet A2A2 GRNSmodel

ÇIKIŞ

KATMANKONUT TİP 2

KONUT TİP 3

A PARSEL 5A PARSEL 6A PARSEL 7A PARSEL 8A PARSEL 9A PARSEL 10

PARSEL1 GK 3PARSEL1 GK 2

PARSEL 1 SLT

TSCLL 1TSCLL 2TSCLL 3G.A 1G.A 3G.A 4

20170121_16371420170121_115012

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER