1.lik Ödülü – Asena Hatice Yıldırım ve Aybüke Ergü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.5
18
19
20
21

Juri Raporu
❖ 52460 rumuzlu proje için;
Projenin çıkış noktası olan patlama olgusu ve bunun çevresindekiler üzerindeki
etkisinin projeye aktarılması, darbe gecesi yaşanan kaosun anıtsal bir yapıda
hissettirilmesi fikri oldukça başarılı bulunmuştur. Bir kesişim noktasında bulunan
proje alanındaki tasarımın sadece alana gelenler için değil, yoldan geçenler için de
algılanabilmesine olanak tanıyan görsel imgesel bir kütle arayışı projenin olumlu
bulunulan yönlerindendir. Projenin geliştirilmesi sürecinde yeterli seviyeye ulaşılmış
olması, anlatım tekniği ve sunum olarak istenilen kaliteyi yakalaması başarılı
bulunmuştur. Kot farkı mekansal organizasyon içerisinde fonksiyonel bir biçimde
kullanıldığı görülmüştür. Diyagramlardan gerçeğe geçiş aşamasında bazı savrulmalar
ve temadan kopmalar olmuş, şekil-zemin ilişkisi ile peyzaj düzenlemesinde
eksiklikler bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı kullanımında imar planında belirtilen
sınırların dışına çıkıldığı görülmüştür. Genel anlamda değerlendirildiğinde projede
yakalanan imgesel anlatım ve estetik başarı, çevresel verilerin ve tematik
yaklaşımın projeye etkin katılımı gibi sebeplerden dolayı proje oy birliği ile 1.Ödüle
layık görülmüştür.

Yarışma Paftaları
1 son
2 son
3

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER